• Kompleksowe Szkolenia
 • Innowacyjne Pomysły
 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne
 • Skuteczne Doradztwo
 • Nowoczesne Metody Zarządzania
 • Profesjonalne Negocjacje
 • Kompleksowe Szkolenia

 • Innowacyjne Pomysły

 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne

 • Skuteczne Doradztwo

 • Nowoczesne Metody Zarządzania

 • Profesjonalne Negocjacje

Aktualności

Konferencja naukowa „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

 

Stowarzyszenie Europartner AKIE oraz Studenckie Koło Naukowe Europrojekt zaprasza na konferencję „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

Kiedy?

10 maja 2016 r., godz. 12:00-13:30

Gdzie?

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, sala 201

 

Prelegenci:

1) prof. UwB, dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

2) prof. UwB, dr hab. Renata Przygodzka

3) prof. UwB, dr hab. Marzanna Poniatowicz

4) Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

5) Krzysztof Mnich – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE

 

Od organizatora:

Rozwój jest niekwestionowaną przyszłością naszego regionu. Coraz częściej pojawiają się pytania: Jakie perspektywy mają osoby wchodzące na rynek pracy? Jakie inwestycje planowane są w naszym województwie na najbliższe lata? Dlaczego warto zostać w regionie, gdzie kończyło się studia? Czy Województwo Podlaskie jest regionem przyszłości? Studenckie Koło Naukowe EUROPROJEKT podjęło się próby przybliżenia tematyki poprzez organizację konferencji naukowej, dzięki której możliwe będzie zapoznanie się z opinią zaproszonych ekspertów.

Konferencja będzie okazją do prezentacji kluczowych informacji na temat rozwoju naszego regionu, planowanych inwestycji, szans jakie Województwo Podlaskie stwarza swoim mieszkańcom. Przy dokładnym poznaniu ww zagadnień będą nam służyć pomocą specjaliści oraz eksperci z takich dziedzin jak nauka, gospodarka, ekonomia. W ramach konferencji zostaną przedstawione cele priorytetowe w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu najważniejszych kryteriów, m.in.: gospodarki opartej na wiedzy, uzyskaniu środków na rozwój przedsiębiorczości w zakresie B+R oraz konkurencyjności na rynku pracy w wybranych sektorach gospodarki.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną kwestie wpływu funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej. Liczymy na to, że dzięki tej konferencji uczestnicy zyskają cenne informacje, które wspomogą ich przyszły rozwój oraz w rezultacie wesprą działania rozwojowe, zarówno naszego regionu, jak i całego kraju.

 

Stowarzyszenie Europartner AKIE mecenasem sztuki

Łączenie biznesu ze sztuką to możliwość wskazania, że nie zatrzymujemy się na poziomie zwykłej, szarej codzienności. Malarstwo, sięgające do piękna, kieruje nas ku wyższym, trwalszym wartościom.

Prezes Stowarzyszenia Europartner, otrzymujący podziękowania za udzielone wsparcie podczas otwarcia wystawy "Malarze Białegostoku" w Operze i Filharmonii Podlaskiej, powiedział:

"Jako Stowarzyszenie Europartner od 11 lat zarządzamy projektami. Ten jest niezwykle cenny i ważny. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby kolejny projekt, który jest w planach również stał się sukcesem dla nas, wszystkich zgromadzonych".

Album "Malarze Białegostoku" pokazuje wycinek tego, co stworzyli przez ostatnie 70 lat artyści związani z tym miastem. To wydawnictwo jest artystyczną wizytówką stolicy Podlasia. Razem z prezesem Fundacji Art Hanza, pomysłodawcą i głównym zasłużonym w doprowadzeniu do finału tego projektu, jakim było wydanie albumu, będziemy dzielić się tą twórczością z tymi, którzy zechcą po nią sięgnąć.

Wystawę "Malarze Białegostoku" w foyer Opery można oglądać do 5 listopada. Tego dnia nastąpi finał akcji promującej sztukę artystów - po koncercie charytatywnym zespołu De Mono, przeprowadzona zostanie aukcja wybranych obrazów.

Więcej na temat przedsięwzięcia "Malarze Białegostoku" w artykule Wystawa i album "Malarze Białegostoku" - unikalny projekt na styku kultury i biznesu

Wiceprezes Europartnera współdecyduje o środkach PO WER

 

Paweł Backiel, wiceprezes Stowarzyszenia Europartner AKIE, uczestniczył w obradach V posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER. Odbyło się ono 8-9 września, w nietypowym dla takich spotkań miejscu, w murach zabytkowego kościoła w Janowie Podlaskim.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój udziela wsparcia z funduszy europejskich 2014+ w następujących obszarach:

•osoby młode na rynku pracy,

•efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

•szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

•innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

•wsparcie dla obszaru zdrowia.

Komitet Monitorujący przyjął cztery nowe projekty koncepcyjne w Działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach działań z Osi II będą opracowane i wdrożone zestawy narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są też środki na wsparcie 30 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Komitet zatwierdził też kryteria dla projektów konkursowych w Działaniu 4.1. Innowacje społeczne – schemat makro, dotyczące opracowania modelu innowacyjnego deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, jak również Komisji Europejskiej.

 

 

 

 

Korzyści ze współpracy JST z NGO's - filmowa relacja z konferencji


Jakie korzyści może przynieść samorządom współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych? Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci podczas konferencji pt. „Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Europartner AKIE. Konferencja była podsumowaniem projektu realizowanego przez Europartner w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego”. Poniżej relacja z konferencji opublikowana w Kronice Województwa Podlaskiego (od 44 sekundy do 7 minuty).

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne