„Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu problemów technicznych związanych z działaniem strony projektu „ Czas na biznes”, rekrutacja do projektu zostanie przedłużona do dnia 22-02-2019 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas na biznes”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 25.01.2019 do 15.02.2019

 

„Mój własny biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu problemów technicznych związanych z działaniem strony projektu „ Mój własny biznes”, rekrutacja do projektu zostanie przedłużona do dnia 22-02-2019 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Mój własny biznes”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 25.01.2019 do 15.02.2019

 

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja i praca szansą na sukces” POŚREDNICTWO PRACY

Białystok,01-06-2018r.

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja i praca szansą na sukces”

nr: RPPD.07.01.00-20-0170/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17

 

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne