Drukuj

Projekty

Stowarzyszenie Europartner - AKIE w ramach prowadzonych działań od 2009 roku przeprowadziło ponad 24 600 godzin szkoleń. Ze wsparcia szkoleniowego skorzystało ponad 1600 osób z woj. podlaskiego.

Aktualne projekty


 

PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO
http://europartner-akie.pl/aktywnizawodowo/

Wartość projektu: 1 698 780,00 zł

Termin realizacji: 1 II 2013 – 30 VI 2015

Partnerzy: Fundacja Biznes i Prawo, Fundacja DE BOEI z Holandii

PWP Jesteśmy aktywni zawodowo

 


 

Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej
http://przedsiebiorczepodlasie.pl/

Wartość projektu: 5 817 480,00 zł

Termin realizacji: 1 X 2012 – 30 VI 2015

Partnerzy: Fundacja Biznes i Prawo, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego

Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej

 


 

PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego
http://europartner-akie.pl/kontraktowanieuslug/

Wartość projektu: 1 857 910,00 zł

Termin realizacji: 1 XI 2012 – 30 IV 2015

Partnerzy: Urząd Gminy Ciechanowiec oraz Fundacja Biznes i Prawo

PI Kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego

 


 

Zrealizowane projekty


Jako Lider Projektu nasze Stowarzyszenie Europartner AKIE uczestniczyło w realizacji następujących projektów:

 

Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystyki
http://europartner-akie.pl/turystyka/

Wartość projektu: 561 040,00 zł

Termin realizacji: III 2012 – VII 2013

Partnerzy: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko

Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystyki

 


 

Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi
http://narwia.europartner-akie.pl/

Wartość projektu: 987 030,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – III 2012

Partnerzy: Stowarzyszenie Euroregion NIEMEN, Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe", Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Gminy Ciechanowiec.

Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi

 


 

Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości
http://www.europartner-akie.pl/nknm/

Wartość projektu: 713 500,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – II 2012

Partnerzy: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła "Faworyt"

Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości

 


 

Edukacja gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowinka

Wartość projektu: 49 994,00 zł

Termin realizacji: IV – VII 2012

Partnerzy:

 


 

Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych
http://www.europartner.nazwa.pl/inwestycja-w-kadry/

Wartość projektu: 990 750,00 zł

Termin realizacji: VI 2011 – IX 2012

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce,Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Białymstoku, Urząd Gminy Mrągowo.

Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

 


 

Kompetencje drogą do sukcesu - II edycja
http://www.europartner-akie.pl/kompetencje/

Wartość projektu: 1 026 892,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – III 2012

Partnerzy: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Ośrodek Szkolenia Kierowców Autoszkoła "Faworyt" oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Kompetencje drogą do sukcesu - II edycja

 


Pomysł + Dotacja + Biznes
http://europartner-akie.pl/biznes/

Wartość projektu: 1 331 720,00 zł

Termin realizacji: I 2010 – XII 2011

Partnerzy: Urząd Gminy Turośń Kościelna, Urząd Gminy Choroszcz

Pomysł + Dotacja + Biznes

 


 

Kompetencje drogą do sukcesu
http://www.europartner-akie.pl/kompetencje/

Wartość projektu: 546 065,00 zł

Termin realizacji: V 2009 – III 2010

Partnerzy: Związek Gmin Wiejskich woj. podlaskiego, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Autoszkoła "Faworyt"

Kompetencje drogą do sukcesu

 


 

Akademia zarządzania
http://www.europartner-akie.pl/akademia/

Wartość projektu: 768 855,00 zł

Termin realizacji: X 2009 – XII 2010

Partnerzy:

Akademia zarządzania

 


 

Strażak OSP z uprawnieniami pilarza z 13 gmin województwa podlaskiego

Wartość projektu: 350 000,00 zł

Termin realizacji: II 2010 – VI 2010

Partnerzy: Urząd Gminy w Sokołach, Urząd Gminy Nowe Piekuty, Urząd Gminy Zambrów, Urząd Gminy Szumowo, Urząd Gminy Kołaki Kościelne, Urząd Gminy Rutka, Urząd Gminy Urząd Gminy Wąsosz, Urząd Gminy Grabowo, Urząd Gminy Turośń Kościelna, Urząd Gminy Choroszcz, Urząd Gminy Krypno, Urząd Gminy Knyszyn, Urząd Gminy Dąbrowa Białostocka, Urząd Gminy Lipsk, Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach

 


 

Realizacja projektów europejskich zgodnie z prawem

Wartość projektu: 49 895,00 zł

Termin realizacji: III 2009 – VII 2009

Partnerzy: Starostwo powiatowe w Mońkach

 


 

Partnerstwo publiczno-społeczne sposobem na aktywizowanie NGO’s z 3 powiatów (kolneńskiego, siemiatyckiego, monieckiego) województwa podlaskiego

Wartość projektu: 149 685,00 zł

Termin realizacji: VIII 2009 – XII 2009

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mońkach, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo powiatowe w Kolnie

 


 

Jako Partner Projektu Stowarzyszenie Europartner AKIE uczestniczyło w realizacji następujących projektów:

 

Mój biznes – Mój sukces
http://biznes.biznesiprawo.eu/

Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Termin realizacji: X 2010 – III 2012

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE, Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Mój biznesu – Mój sukces

 


 

Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem
http://europartner-akie.pl/powiatbielski/

Lider projektu: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Wartość projektu: 1 800 000,00 zł

Termin realizacji: VIII 2010 – VII 2012

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE, Starostwo powiatowe w Bielsku Podlaskim

Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem

 


Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa
http://europartner-akie.pl/twojaszansa/

Lider projektu: Urząd Gminy Nowe Piekuty

Wartość projektu: 1 800 000,00 zł

Termin realizacji: VIII 2010 – VII 2012

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE, Urząd Gminy Nowe Piekuty

Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystyki

 


 

Mój własny biznes
http://europartner-akie.pl/sokolszczyzna/

Lider projektu Urząd Gminy w Sokółce

Wartość projektu: 1 500 000 zł

Termin realizacji: I 2010 – XII 2011

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE

Mój własny biznes

 


 

Na dobry początek własnego biznesu
http://europartner-akie.pl/suwalszczyzna/

Lider projektu: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wartość projektu: 1 400 000,00 zł

Termin realizacji: X 2009 – IX 2011

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE

Na dobry początek własnego biznesu

 


 

Partnerstwo organizacyjno-merytoryczne w projekcie pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne i programowanie rozwoju regionalnego. Transgraniczny przepływ doświadczeń"

Wartość projektu: 125 100,00 zł

Termin realizacji: XII 2006 – VI 2007

Partnerzy: Stowarzyszenie Europartner AKIE